Optina-äldsternas bön i början av dagen

Herre, låt mig möta lugn och ro allt som den kommande dagen kommer att ge mig. Låt mig överge mig fullständigt till din helgons vilja. Under varje timme denna dag, instruera och stödja mig i allt. Oavsett vilka nyheter jag får under dagen, lär mig att ta emot dem med en lugn själ och en fast övertygelse om att allt är din heliga vilja. I alla mina ord och gärningar, vägleda mina tankar och känslor. I alla oförutsedda fall, låt mig inte glömma att allt har skickats ner av dig. Lär mig att agera direkt och rimligt med varje familjemedlem utan att genera eller göra någon upprörd. Herre, ge mig styrkan att uthärda utmattningen under den kommande dagen och alla händelser under dagen. Led min vilja och lär mig att be, tro, hoppas, uthärda, förlåta och älska. Amen. #optina #bön #ibörjanavdagen