När livet känns svårt

Gode Gud, livet känns så mörkt och dystert ibland. Det känns som om du inte fanns, eller som om Jesus efter korsfästelsen stannade i graven. Men tack att du Gud är större än mina känslor och att du känner till mina sorger. Du är större än syndens och dödens makt. Jag vill lita på ditt ord. Ge mig tro och hopp. #Sorgen