Herre

Herre du ser min stora vånda för framtiden med bostad, familj. Tack Herre för att du leder mig genom hela situationen. Tack Herre.