Helbrägdagörelse

Jesus, den bästa läkaren, bota svår sarkoidos hos min goda vän. #sjukdom #healing