Gode Gud

Gode Gud.Jag lägger mitt liv i dina händer.Ge mig styrka och mod att gå vidare i denna onda värld. Endast Du vet hur jag har det. Amen.