GLOBALT

Många människor i världen lider fortfarande av pandemin, av sjukdomen, men också av hur restriktioner har slagit. Fattigdom, hunger och sjukdom har ökat. Vi ber att kyrkorna i världen ska kunna vara bärare av hopp och kunna ge både tröst och praktisk diakonal hjälp. Vi ber att vi tillsammans med våra samarbetskyrkor ska kunna sprida uppståndelsens ljus och påskens hopp. #pandemin #globalt