Franciskusbönen

Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror, tro där tvivlet råder, hopp där förtvivlan härskar. Hjälp mig att skänka förlåtelse där oförrätt begåtts, att skapa endräkt där oenighet söndrar, att sprida ljus, där mörkret ruvar, att bringa glädje, där sorgen bor. Mästare, hjälp mig att söka inte så mycket att bli tröstad som att trösta, inte så mycket att bli förstådd som att förstå, inte så mycket att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som vi får ta emot, genom att förlåta som vi får förlåtelse, genom att mista vårt liv som vi vinner det. Det är genom döden som vi uppstår till det eviga livet. #franciskusbönen #bön