EGYPTEN

Herre, vi tackar dig för folket i Egypten som du välsignat, och vi ber att du ger folket ett nytt hjärta och fyller dem med hopp. Skydda folket från sjukdomar och ont. Vi ber om visdom för ledare att värna folkets säkerhet och fatta rätt beslut. Herre, vi ber dig om barmhärtighet att leva i fred, frihet och värdighet. Kom och uppfyll dina löften för Egypten. #egypten