Heliga Ande

Kom, heliga Ande, sänd oss en strimma av det himmelska ljuset. Kom, de fattigas fader. Kom, goda gåvors givare. Kom hjärtats ljus och tröstare, själens ljuva gäst och värme. I arbetet är du vilan, i hettan är du svalkan och i sorgen är du trösten. Amen. #heligaande

Tack Gud

Tack Gud för vår grupp där vi utforskar Frälsarkransen. Tack för att vi ändå kan mötas digitalt, när vi inte kan ses på riktigt. Jag är tacksam för våra fina samtal och gemenskapen. Amen

fammo

Hoppas att min fammo har det bra med faffa i himlen. Älskar er jätte mycket och saknar er massor. Hopppas också att mommos knä operation går bra och att hennes axel inte har något fel.

Psaltaren 8

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter: får och oxar, all boskap, och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. #psaltaren

Tack

Tack käre gode gud för toppendag! Tack för att det går säkert och toppen att köra! Tack för att jag är frisk och mår toppen och får allt fixat! Tack för att vi planerar resa! Tack!amen #tack

GLOBALT

Många människor i världen lider fortfarande av pandemin, av sjukdomen, men också av hur restriktioner har slagit. Fattigdom, hunger och sjukdom har ökat. Vi ber att kyrkorna i världen ska kunna vara bärare av hopp och kunna ge både tröst och praktisk diakonal hjälp. Vi ber att vi tillsammans med våra samarbetskyrkor ska kunna sprida uppståndelsens ljus och påskens hopp. #pandemin #globalt

Psaltaren 22

Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, jag ropar om natten men finner ingen ro. Dock är du den Helige, till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder, de litade på dig, och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade, de litade på dig, och du svek dem aldrig. Men jag är en mask, inte en människa, hånad och föraktad av envar. Alla som ser mig gör narr av mig, de hånler och skakar på huvudet: ”Han har överlämnat sig åt Herren, nu får Herren gripa in och rädda honom — han är ju älskad av Herren.” Du hjälpte mig ut ur min moders liv, du lät mig vila trygg vid min moders bröst. Från min födelsestund är mitt liv i din hand, alltsedan jag blev till har du varit min Gud. #psaltaren

KINA-XINJIANGV

i fortsätter be att rätten ska få flöda i Xinjiang och att det orättfärdiga kuvandet av speciellt Uigurerna ska upphöra. Vi ber för de runt miljonen personer som är satta i omskolningsläger att de ska släppas. Vi ber om mod och beskydd för de som arbetar för att exponera de pågående övergreppen. Vi ber för arbetet med att översätta bibeln till Uiguriska. #kina

Käre Gud,

Jag tror på Dig, och Du tror på allt. Du tror ju på hela världen. Då vill jag också tro gott om allt. ❤️ En liten bön för människan, tiden och sinnesfriden. #tror

Bönen för Påsk

Må jesus ande nå ut till alla vilsna och behövande själar i detta nyandliga samhälle. Må jesus hitta en ny väg i kyrkan som välkomnar alla med en atmosfär fullständig kärleksfullhet som är jesus huvudbudskap. Låt tända ljus vackla med Jesus ro. Låt lugn gregoriansk musik spelas i bakgrunden. Låt heliga lampor lysa lila i guds ljus. Låt rött ljus bringa fram hjärtats röst. Må alla känna frid och kärlek i kyrkan. Låt detta så må vara det som är skillnaden som gör skillnaden att folk pilgrimsvandra till denna kyrka som släppt in Jesu kärlek på detta sätt. Amen #påsk