Vuorovaikutustaitoja

Ihmissuhteissa ja uskallusta ilmaista mielipiteeni rakentavasti. Itsetunnon vahvistusta, ei mennä mukaan pahan puhumisen toisista ihmisistä eikä juorukerhoihin. Rukouspyyntö niiden puolesta jotka juoruaa.