voimat vähäiset

Hermovauriokivut. Monen kuukauden tuskientaival loppua ei näkyvissä.