Vankilajp

Isä siunaa sunnuntain jp, anna elävä sana sydämeltäsi, johdata kuulijat selleissä, siunaa vartijoita ja pelasta vangittuja sieluja. Kätke meidät Jeesuksen veren suojaan ja sinua vastustavat henget olkoot sidotut. Kiitos ja ylistys ja kunnia kaikkivaltiaalle Isälle ja Herralle Jeesukselle Kristukselle amen.