Vaikea työ maastossa

Jumala, johdata ja anna viisautta miehelleni ja hänen työkavereille(2) hyvin raskaassa talkootyössä. Kiitos rukoustuesta.