Vaikea ihmissuhde

Jumala anna viisautta ja rohkeutta