Vaikea asia

Auta selviämään vihdoin vaikea asia elämässäni.