Vahvista luottamusta Jumalan hyvään tahtoon

Vahvista meidän uskovien luottamusta sinun hyvään tahtoosi Jumala,joka itse olet Rakkaus