Uskoontulo

Jeesus, pelasta lapseni. Johdata seurakuntaan. Tätä pyydän ja rukoilen.