Totuus

Auta ystävääni että hän oppisi tuntemaan totuuden ja hyväksymään tosiasiat. Vahvista auta uskoon.