Toive lapsesta

Minulla on suurena pyyntönä saada lapsi. Lapsen saanti olisi ihme ja täysin Herran käsissä. Toive on suuri, ja jollei pyyntöni ole Herran tahdon mukainen niin pyytäisin itselleni rauhaa asian suhteen, että kävi tämän asian suhteen kuinka vain lopputulos olisi hyvä. Kiitän jo yhdestä Herran antamasta ihmeestä, joka on minulle hyvin kallisarvoinen aarre 💙