Tervehtymistä, toimeentuloa, työtä

Aikuisilla lapsillani on raskaita koettelemuksia. Koko ikänsä ahkerasti töitä tehnyt lapseni on sairastunut ja työkyvytön, rahaton ja kohta asunnotonkin. Toistakin lastani uhkaa työpaikan menettäminen. Jaksatteko pyytää kanssamme Jumalan apua ja Hänen hyvän tahtonsa toteutumista lasteni ja koko muun perheen elämässä. Jeesuksen läsnäoloa ja Hänen verensä suojaa, että tämä kylmä ja raskas ilmapiiri poistuisi. Hän on kaiken sairauden ja syntimme sovittanut ristillä, Hän elää ja Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä