Tein virheen

Vahingossa asiat meni väärin ja toiselle seurauksia.. Herra anna viisautta ja hyvän suunnitelmasi silti toteutua. Avaa oikeat ovet ja sulje väärät.. Johdata Herra ja varjele meitä pahalta. Aamen