Täytä hengelläsi

Tarvitsen hengen täyteyttä, uudistusta uskossa, uskon ystävää. Kiitos että pyytävä saa, ja olet rukouksia kuuleva Jumala. Parannat sairaat ja vahvistat heikkoja. Johda kaikki apua tarvitsevat sinun elävän lähteesi luo, josta saamme ammentaa terveyttä, ja kaikkea mitä tarvitsemme. Kiitos ja ylistys!