Tämä päivä

Siunaa ja varjele meitä tänään, Herra. Pyydän voimia, rakkautta ja varjelusta kaikelta pahalta, kuten koronalta.