Syöpäsairaan puolesta

Rakas Taivaan Isä, armahda syöpäsairasta sukulaismiestä ja hänen perhettään. Paranna ja anna uskon lahja! Jeesuksen Kristuksen kalliin sovintoveren tähden, Hänen kauttansa ja Hänen nimessään tätä rukoilen. Siunaa ja varjele tätä Suomen maata ja Suomen kansaa, anna herätyksen tuulten puhaltaa pois paha! Siunaa myös Israelia ja sinnekin herätys Jeesuksen Kristuksen nimessä! Kiitos ja ylistys Herralle kaikkivaltiaalle! Olkaa siunattuja kaikki te esirukoilijat, kuulkoon Herra teidän rukouksenne! Tapahtukoon Herra Sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa! Aamen.