Sukulaiset

Siunaa vanhoja sukulaisiani, joiden luona kävin vierailulla. Pelasta heidät. Siunaa myös sukulaista, jota en nähnyt hänen terveysongelmiensa takia. Vedä puoleesi kaikkia sukulaisiani!