Siunausta tämän päivän tapaamiseen

Rukoiletteko kanssani siunausta ja Jeesuksen parantavaa läsnäoloa kun tänään tapaan monin tavoin ahdistetun ja sairaa lapseni ja hänen lapsensa. Että jaksaisin keittiöhommat ja pystyisin kohtaamaan viisaasti ja rakkaudella kaikki. Pyydän Jeesuksen veren suojaa meille kaikille. Kiitos Jeesus, Pelastaja, Vapahtaja ja Parantaja, että Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maanpäällä.