Siunausta ja viisautta vaikeaan asiaan

Rakas Jeesus, siunaa huominen vaikean asian esille tuominen. Hoida ja järjestele Herra Sinä asiat kuntoon. Anna oikeuden tapahtua. Nimessäsi Jeesus, aamen.