Rukous

Rukoilisitteko puolestani että parantuisin ja että uskoni uudistuisi. Kiitos Jeesuksen nimeen aamen