Rukoilisitteko puolestani

Että allergiaoireet väistyisivät kokonaan ja olo helpottuisi.