#Rakas Jumala

#Siunaa tämä päivä, sinä näet ja tiedät huolenaiheet. siunaa ja varjele lapsiani.