Pyyntö

Olen voimaton muuttamaan asioita, vaikka tuntuu, että pitäisi. Voisiko Jumala järjestää ja johdattaa asiat ja elämän. Isän tahto tapahtukoon. Jeesuksen nimessä rukoilen. Herra armahda.