Pyhä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki

Johdata, siunaa, varjele tämä päivä nimellesi kunniaksi, kiitokseksi ja ylistykseksi!