Purentaūü¶∑

Auta Jeesus saamaan purenta kuntoon. Kävin hammaslääkärissä, jossa korjattiin retentiotukea ja nyt purenta ei ole kunnossa.