Pojan puolesta

Pojan valmistuminen ammattiin, koulun loppuunsaattaminen, asunto- ja työpaikka ja vaimon löytäminen, uskon vahvistuminen