Petetty luottamus ja särjetty sydän

Sydämeni ja tunne-elämäni on niin rikottu. Pyydän virvoitusta ja haavojen parantumista