Pelot

Jeesus kosketa ja johdata elämääni, omaisten ja sukuni elämää. Poista pelot ja anna uskovia ystäviä. 1 Joh. 4:18 ”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.” Anna enkelivarjelus kaikille vakavasti sairaille. Kohtaa kahta syöpä sairasta ja paranna. Johdata uusi vapaaehtoistyöntekijä. 🙏Siunaa Israelia.