Paranemista

Keuhkot/yleiskunto. Kiittäen rukouksista.