Opiskeluvaikeudet

Toivon rukousapua poikani opintojen suhteen, että Jeesus poistaisi kaikki ne esteet, jotka ovat hänen opintojensa edistymisen tiellä ja poikani saisi viisautta ja voimia saattaa opintonsa valmiiksi ja löytyisi myös työpaikka sen jälkeen. Toivon myös Jeesuksen apua, ettähänen maturiteetti- tentti menisi hyvin läpi. Olen kiitollinen rukoustuestanne! #äiti