Omat tarpeet

Kiitos, että olet pitänyt huolta. Kymmenysten maksu ja omat tarpeet. Fil. 4:19. Tietokoneeseen turvapaketin asennus palvelupisteessä, maksaa. Johdata omaisia, sukua, itseäni. 🙏