Neuvottelu

Suo Herra, että neuvottelu sujuu hyvin.