Muutto

Rukoilisitteko puolestani, että selviäisin muutosta.