Muuta

Kiitos aiheiksi Herra muuttaa kaikki rukous pyynnöt, kiitos Isä mitä teet Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mikä ei toteudu otetaan Isän Jumlan kädestä, jokin tarkoitus silläkin. Siukkusin päiväsi olkoon Pyhän Hengen johtama.