Matkavalmistelut

Matkavalmistelut hankalia ja pahasti kesken. Rukoustukea tarvitaan nyt ennen matkaa ja siunausta matkalle.