Lyhistyn stressin alle

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen stressi valtava