Lapsen kouluasia

Että tytön koulupaikka varmistuisi mahd. pian ja jännitys sen suhteen päättyisi.