Kutsumustehtävä loppuun vienti

Yli vuoden verran kestänyt kutsumusprojekti on loppusuoralla. Jeesus anna voimia ja viisautta tehdä vielä tarvittavat hienosäädöt. Kunnia yksin Jumalalle.