Korva tukossa 👂

Oikean puoleinen korvani on tukossa. Kosketa Herra Jeesus!