Kiitos ja kunnia

Kiitos ja kunnia Jeesukselle. Pieni potilas pääsee kantasoluleikkaukseen, vaikka tilanne ollut vaikea. Herra pyydetään siunausta ja johdatusta hoitohenkilökunnalle ja läheisille.