Kiitos!

Autohuolto ryhdustäytyi naisasiakkaan autoremontissa.