Kaipaus

Lähemmäksi Sinua Jeesus, enemmän Sinun tuntemistasi, enemmän Pyhää Henkeä.